હનુમાન ચાલીસા | Hanuman Chalisa Lyrics in Gujarati PDF – Download

હનુમાન ચાલીસા | Hanuman Chalisa Lyrics in Gujarati PDF – Download

પૌરાણિક સાહિત્ય ગુજરાતી સાહિત્યનું વિશેષ ભાગ છે અને એમાં ધર્મ, દર્શન, અને સંસ્કૃતિના સારા રહેસ્યોનો વર્ણન થાય છે. “હનુમાન ચાલીસા” એક ઐતિહાસિક ગ્રંથ છે, જે પ્રમુખ પારિવારિક ઉપાસનાની ભાગવતીનું વર્ણન કરે છે. આ ગ્રંથમાં હનુમાનજીની મહાત્મ્યતા, પારિવારિક મહત્ત્વ અને ધાર્મિક મહિમા સમાવેશ છે.

Hanuman Chalisa Lyrics in Gujarati PDF
Hanuman Chalisa Lyrics in Gujarati PDF

હનુમાન ચાલીસાનો ઉત્પત્તિ

હનુમાન ચાલીસાનો ઉત્પત્તિ મેંદરસુત વાલ્મીકિના એક મહાકાવ્ય રામાયણની રચનાનો સંબંધ છે. જ્યારે રાવણ દ્વારા સીતાને અપહરણ કરવામાં આવી, ત્યારે રામની વધુ ચિંતાને ધ્યાનમાં લેવાનો હનુમાનજીએ નાની સાપાત્રી કરી છે. તેમની આશા છે કે તે સીતાની સારથી તરીકે રામ અને સીતાનો મિલવો કરશે.

ગ્રંથનો વર્ણન

હનુમાન ચાલીસા ગુજરાતીમાં લખાયેલ ગ્રંથ છે. આંગળીઓમાં આસાનીથી વાંચી શકાતી અને સમજી શકાતી ગ્રંથનો તરીકો છે. એમાં હનુમાનજીની મહાત્મ્યતા, જય જયકાર, ધ્યાન અને અનેક પારિવારિક વ્રતોનો વર્ણન છે.

Hanuman Chalisa Lyrics in Gujarati

|| હનુમાન ચાલીસા ||

|| દોહા ||
શ્રીગુરુ ચરણ સરોજ રઝ | નિજમં મનુ મુકુરુ સુધારિ |
વારણૌ રઘુબર બિમલ જાસુ | જે ડાયકુ ફળ ચાર |
બુદ્ધિહીન મગજ વિના તનુ જાનીકે | સુમિરોન પવન-કુમાર |
બળ વિદ્ય દેહુ મોહિં | હરહુ કાલેસ બિકર |

|| ચૌપાઈ ||
જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર | જય કપિસે તિહુન લોક ઉજાગર ||
રામદૂત અતુલત બાલ ધમા | અંજની-પુત્ર પવનસુત નમ ||
મહાબીર બિક્રમ બજરંગી | કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી ||
કંચન બરન બિરાજ સુબેસા | કાનન કુંડલ કુંચિત કેસા ||
હાથ વજ્ર ઔર ધ્વજ બિરાજે | કાંધે મુજ જનેઉ સાંજે ||
સંકર સુવાન કેસરીનંદન | તેજ પ્રતાપ મહા જગ વંદન ||
વિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચતુર | રામ કાજ કરિબે કો આતુર ||
પ્રભુ ચરિત્ર સુનિબે કો રસિયા | રામ લખન સીતા મન બસિયા ||
સૂક્ષ્મ રૂપ ધરી સિયહિ દિખાવા | બિકટ રૂપ ધરી લંક જરાવા ||
ભીમ રૂપ ધારી અસુર સમહરે | રામચંદ્ર કે કાજ સવારે ||
લાઇ સજીવન લખન જિયાયે | શ્રી રઘુબીર હર્ષિ ઉર લાવ્યા ||
રઘુપતિએ કીન્હી બહુત બડાઈ | તુમ મમ પ્રિય ભારત સેમ ભાઈ ||
સહસ બદન તુમ્હરો જસ ગાવેં | એ કહી શ્રીપતિ કંઠ લગાવે ||
સનકાદિક બ્રહ્મી મુનિસા | નારદ સરળ સહીત હિંસા ||
જામ કુબેર દિગપાલ જહાં તે | કવિ કોવિદ કહી શકે કહા તે ||
તુમ ઉપકાર સુગ્રીવિન કિન્હા | રામ મિલાએ રાજ પદ દિન્હા ||
તમે મંત્ર બિભીષણ માના | લંકેશ્વર ભય સબ જગ જાણ ||
યુગ સહસ્ર જોજન પર ભાનુ | લીલીઓ તાહી મધુર ફળ જાણી ||
પ્રભુ મુદ્રિકા મેલી મુખી નહીં | જલધિ લાગી અચરજ નહીં ||
દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે | સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હારે તેતે ||
રામ દુઆરે તુમ રખવારે | હોતે ના આજ્ઞા બિનુ પૈસારે ||
સબ સુખ લહે તુમ્હારી સરના | તુમ રક્ષક કહું કો દરના ||
આપણ તેજ સમ્હારો આપે | તિણોહૂ લોક હાંક સે કાંપે ||
ભૂત પિશાચ નિકટ નહીં આવે | મહાબીર જબ નામ સુણાવે ||
નાસે રોગ હરેં સબ પીરા | જપ્ત નિરંતર હનુમત બીરા ||
સંકટ સે હનુમાન છુડાવે | મન કર્મ વચન ધ્યાન જો લાવે ||
સબ પાર રામ તપસ્વી રાજા | ટીનનો કાજા સકલ તુમ સજા ||
ઔર મનોરથ જો કોઈ લાવે | સોઇ અમિત જીવન ફળ પાવે ||
ચારો યુગ પ્રતાપ તુમ્હારા | હૈ પ્રસિદ્ધ જગત ઉજિયારા ||
સાધુ સંત કે તુમ રખવારે | અસુર નિકંદન રામ દુલારે ||
અષ્ટ સિદ્ધિ નવ ભંડોળના દાતાઓ | અસ વર દીન જાનકી માતા ||
રામ રસાયણ તુમ્હારે પાસા | સદા રહો રઘુપતિ કે દાસ ||
તુમ્હારે ભજન રામ કો ભાવે | જનમ જનમ કે દુઃખ બિસરાવૈ ||
અંતઃ કાળ રઘુબર પુર જાય | જ્યાં જન્મ હરિ-ભક્ત કહાઈ ||
ઔર દેવતા ચિટ ના ધરાઈ | હનુમાત સેઇ સર્વ સુખ કરાઈ ||
સંકટ ખાતે મિટે સબ પીડા | જો સુમિરાય હનુમત બલબીરા ||
જય જય જય હનુમાન ગોસાઈ | કૃપા કરહુ ગુરુદેવ કી નાઈ ||
જો સત બાર પાઠ કર કોઈ | છુટહિ બાંધી સદા સુખ હોઈ ||
જો યઃ પઢે હનુમાન ચાલીસા | હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીસા ||
તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા | કીજે નાથ હૃદય માહુ ડેરા ||

|| દોહા ||
પવન તનય સંકટ હરણ | મંગલ મૂર્તિ રૂપ ||
રામ લખન સીતા સહિત | હૃદય બસહુ સુર ભૂપ ||

Hanuman Chalisa Lyrics in Gujarati PDF

Leave a Comment